logo

ČLENĚNÍ REPORTŮ

Základní skupiny reportů jsou připraveny pro oblast ekonomiky, majetku, mezd a personalistiky. Reporty obsahují tabulkové a grafické zobrazení analyzovaných dat a lze je uživatelsky modifikovat. Pohledy na data lze měnit v rámci hierarchického nebo horizontálního členění. Míry a dimenze se definují v rámci EIS MAGION a PaMS MAGION (střediska, zakázky, struktura nákladů a výnosů, členění majetku, odpisové skupiny, věk
Read More

OFFLINE ŘEŠENÍ

Data pro analýzu jsou k dispozici na analytickém serveru (on-line řešení) nebo ve formě lokálních datových kostek na flash disku (off-line řešení).
Read More