logo

SSL MAGION zajišťuje správu elektronických a listinných dokumentů doručených i vlastních a to po celou dobu jejich životního cyklu.
Read More

PaMS MAGION umožňuje v plné šíři zpracování personální a mzdové agendy. Systém je řešen modulárně a jeho jednotlivé součásti jsou vzájemně propojeny. Individuální požadavky jsou řešeny prostřednictvím uživatelského nastavení.
Read More

Webové aplikace MAGION a webové služby MAGION umožnují zpřístupnit informace z EIS MAGION a PaMS MAGION prostřednictvím internetu jiným uživatelům a podle jiných uživatelských požadavků.
Read More

MIS MAGION umožňuje zobrazení dat z informačního systému MAGION a jejich analýzu pro potřeby strategického rozhodování a plánování. Pro analýzu a vizualizaci jsou využity prostředky MS Excel nebo nástroje analytického serveru. Hierarchické členění dat umožňuje využití metod drill-down a drill-up.
Read More

EIS MAGION nabízí komplexní zpracování ekonomických dokladů včetně jejich účtování. Celý systém je řešen modulárně a jeho jednotlivé součásti (dokladová evidence, účetnictví, výkaznictví, rozpočetnictví) jsou vzájemně propojeny. Uživatelská nastavení umožňují přizpůsobit celý systém individuálním požadavkům.
Read More

Workflow MAGION zajišťuje obecný proces schvalování věcné a finanční správnosti dokladů. Jedná se o prostředek k zajištění efektivního řízení pohybu dokladů v rámci organizace.
Read More