logo

Projekt EU

Registrační číslo projektu: 2.2 ITS03/415

Název projektu: Open IS Magion

Realizátor projektu: MAGION system, a.s., Vsetín, Jiráskova 1252, PSČ 755 01

Datum zahájení realizace projektu: 01.01.2012

Datum ukončení realizace projektu: 31.12.2014

K 31.12.2012 byla ukončena první etapa realizace projektu.

K 31.12.2013 byla ukončena druhá etapa realizace projektu.

K 31.12.2014 bude ukončena třetí etapa realizace projektu.