logo

Systém spisové služby – SSL

  • Podací deník
  • Elektronická podatelna
  • Výpravna
  • Spisovna

SSL MAGION zajišťuje správu elektronických a listinných dokumentů doručených i vlastních a to po celou dobu jejich životního cyklu.

Přednosti SSL Magion

Rychlé a spolehlivé zpracování rozsáhlého množství dat. Vlastní nebo externí uložiště dokumentů. Správa dle spisových plánů až stovek spisových uzlů. Možnost práce s čárovými kódy. Automatizace činností s dokumenty. Možnost napojení na externí informační systémy. Velmi jemné členění přístupových práv z různých pohledů.

Provázanost systému

Celý systém je řešen modulárně a jeho jednotlivé součásti (Podací deník, Obecný spisový uzel, Elektronická podatelna, Výpravna, Spisovna) jsou vzájemně propojeny. Systém je současně plně integrován s Ekonomickým informačním systémem a Personálním a mzdovým systémem MAGION.

Doručená a vlastní pošta

SSL poskytuje nástroje pro zpracování doručené a vlastní pošty. Systém zajišťuje jednoduchou orientaci v dokumentech, snadné vyhledávání a odesílání poštou nebo elektronicky. Funkce pro digitalizaci dokumentů a jejich uložení v dokumentovém uložišti, možnost opatření vlastních dokumentů elektronickými podpisy a doplnění elektronické značky a časového razítka na dokumenty.

CHCETE VĚDĚT VÍCE?OZVĚTE SE NÁM