logo

Manažerský informační systém – MIS

  • ekonomika
  • majetek
  • mzdy
  • personalistika

MIS MAGION umožňuje zobrazení dat z informačního systému MAGION a jejich analýzu pro potřeby strategického rozhodování a plánování. Pro analýzu a vizualizaci jsou využity prostředky MS Excel nebo nástroje analytického serveru. Hierarchické členění dat umožňuje využití metod drill-down a drill-up.

PŘEDNOSTI MIS MAGION

Podrobná možnost filtrování dat dle dimenzí. Tabulkové i grafické zobrazení. Možnost lokální práce bez nutnosti napojení na analytický server. Možnost uživatelských úprav reportů nebo tvorba vlastních reportů. Nástroje pro pravidelnou aktualizaci dat. Tvorba datových kostek za organizační jednotky nebo za organizaci jako celek.

ČLENĚNÍ REPORTŮ

Základní skupiny reportů jsou připraveny pro oblast ekonomiky, majetku, mezd a personalistiky. Reporty obsahují tabulkové a grafické zobrazení analyzovaných dat a lze je uživatelsky modifikovat. Pohledy na data lze měnit v rámci hierarchického nebo horizontálního členění. Míry a dimenze se definují v rámci EIS MAGION a PaMS MAGION (střediska, zakázky, struktura nákladů a výnosů, členění majetku, odpisové skupiny, věková struktura, mzdová kategorie apod.).

OFFLINE ŘEŠENÍ

Data pro analýzu jsou k dispozici na analytickém serveru (on-line řešení) nebo ve formě lokálních datových kostek na flash disku (off-line řešení).

CHCETE VĚDĚT VÍCE?OZVĚTE SE NÁM