logo

Workflow

  • průvodkou
  • elektronicky

Workflow MAGION zajišťuje obecný proces schvalování věcné a finanční správnosti dokladů. Jedná se o prostředek k zajištění efektivního řízení pohybu dokladů v rámci organizace.

Přednosti Workflow Magion

Elektronická komunikace. Řešení pomoci webové aplikace. Možnost napojení na externí systémy. Rychlost zpracování procesu. Dle legislativy České republiky a Slovenské republiky.

Propojení na EIS Magion

Kompletní podpora nastavení schvalovacích procesů a průběhu schvalování přímo v EIS MAGION. Propojení na jednotlivé úlohy systému a používané typy dokladů. Všechny parametry jsou nastavovány uživatelsky (typy procesů, účastníci procesů, druhy dokladů, zakázky, projekty).

Schvalování dokladů

Schvalování dokladů probíhá prostřednictvím papírové průvodky nebo elektronicky s využitím webové aplikace. Prostřednictvím internetu lze zapojit schvalovatele bez přístupu k EIS MAGION. Výsledky procesů jsou evidovány přímo v EIS MAGION. Řešení splňuje zákonné podmínky pro nakládání s finančními zdroji v příspěvkových organizacích tzv. finanční kontrolu.

CHCETE VĚDĚT VÍCE?OZVĚTE SE NÁM