logo

Ekonomický informační systém – EIS

  • dokladová evidence
  • účetnictví
  • výkaznictví
  • rozpočetnictví

EIS MAGION nabízí komplexní zpracování ekonomických dokladů včetně jejich účtování. Celý systém je řešen modulárně a jeho jednotlivé součásti (dokladová evidence, účetnictví, výkaznictví, rozpočetnictví) jsou vzájemně propojeny. Uživatelská nastavení umožňují přizpůsobit celý systém individuálním požadavkům.

Přednosti EIS Magion

Rychlé a spolehlivé zpracování rozsáhlého množství dat. Možnost vedení účetnictví pro stovky organizačních jednotek organizace odděleně nebo pro více samostatných účetních jednotek. Plná podpora evidence všech druhů majetku s vazbou na ostatní části systému. Uživatelská tvorba výstupů, exportů a sestav. Workflow odpovídající zákonu o finanční kontrole. Velmi jemné členění přístupových práv z různých pohledů i na úrovni dokladu. Dokumentové uložiště. Dle legislativy České a Slovenské republiky, multijazyčný.

Provázanost systému

Pro práci s doklady je k dispozici široká škála funkcionalit. V rámci EIS MAGION jsou zajištěny vzájemné vazby jednotlivých dokladových evidencí a propojení na Personální a mzdový systém, Systém spisové služby a Manažerský informační systém. Finanční a nákladové rozpočetnictví v plném rozsahu zajišťuje plánování a následnou kontrolu čerpání finančních prostředků v rámci organizačních jednotek, zakázek nebo projektů.

Elektronická komunikace

EIS MAGION umožňuje on-line napojení na veřejné rejstříky (Insolvenční rejstřík, Rejstřík ekonomických subjektů, Registr plátců DPH), elektronickou komunikaci s bankovními institucemi a orgány finanční správy, denní aktualizaci kurzovního lístku ČNB nebo ověření obchodních partnerů prostřednictvím služby VIES.

CHCETE VĚDĚT VÍCE?OZVĚTE SE NÁM