logo

Personální a mzdový systém – PaMS

  • personalistika
  • mzdy

PaMS MAGION umožňuje v plné šíři zpracování personální a mzdové agendy. Systém je řešen modulárně a jeho jednotlivé součásti jsou vzájemně propojeny. Individuální požadavky jsou řešeny prostřednictvím uživatelského nastavení.

Přednosti PaMS Magion

Rychlé a spolehlivé zpracování rozsáhlého množství dat. Distribuované zpracování pro menší organizační jednotky společnosti. Možnost zpracování pro více samostatných účetních jednotek. Tiskové sestavy a výkazy s možností uživatelské definice. Možnost napojení na externí systémy. Velmi jemné členění přístupových práv z různých pohledů. Dokumentové uložiště. Dle legislativy České a Slovenské republiky, multijazyčný

Elektronická komunikace

PaMS MAGION nabízí možnost elektronické komunikace s portálem veřejné správy, zdravotními pojišťovnami, penzijními fondy a bankovními institucemi. Systém je přímo napojen na Insolvenční rejstřík.

Provázanost systému

Plná funkcionalita pro personální administrativu, strategii a plánování lidských zdrojů. Zadávání a výpočet mezd včetně zaúčtování. Plná integrace s Ekonomickým informačním systémem, Systémem spisové služby a Manažerským informačním systémem MAGION.

CHCETE VĚDĚT VÍCE?OZVĚTE SE NÁM