logo

Mobilní aplikace

  • webové aplikace
  • webové služby

Webové aplikace MAGION a webové služby MAGION umožnují zpřístupnit informace z EIS MAGION a PaMS MAGION prostřednictvím internetu jiným uživatelům a podle jiných uživatelských požadavků.

PŘEDNOSTI Mobilních aplikací

Data jsou uchovávána a zálohována na serveru. Možnost spuštění na libovolném zařízení. Využití široké škály webových prohlížečů. Uživatelsky přívětivé prostředí.

Webové aplikace

Webové aplikace v rámci IS MAGION umožňují zobrazení dat ve formě webových sestav a řízení procesů kontroly obsahové správnosti dokladů. Sestavy jsou primárně určeny pro uživatele, kteří nemají přístup do EIS MAGION a PaMS MAGION. Aplikace pro elektronické schvalování dokladů umožňuje zastřešit celý proces kontroly v rámci organizace.

Webové služby

Webové služby slouží pro předávání a prezentaci dat z aplikací IS MAGION do jiných aplikací uživatele. Typicky se jedná o čtení nebo zápis dat z jedné aplikace do jiné. Webové služby tedy tvoří univerzální rozhraní mezi zdrojem dat a uživatelem.

CHCETE VĚDĚT VÍCE?OZVĚTE SE NÁM