logo

OFFLINE ŘEŠENÍ

27.11.2014

Data pro analýzu jsou k dispozici na analytickém serveru (on-line řešení) nebo ve formě lokálních datových kostek na flash disku (off-line řešení).