logo

Přednosti Workflow Magion

Elektronická komunikace. Řešení pomoci webové aplikace. Možnost napojení na externí systémy. Rychlost zpracování procesu. Dle legislativy České republiky a Slovenské republiky.
Read More

Propojení na EIS Magion

Kompletní podpora nastavení schvalovacích procesů a průběhu schvalování přímo v EIS MAGION. Propojení na jednotlivé úlohy systému a používané typy dokladů. Všechny parametry jsou nastavovány uživatelsky (typy procesů, účastníci procesů, druhy dokladů, zakázky, projekty).
Read More

Schvalování dokladů

Schvalování dokladů probíhá prostřednictvím papírové průvodky nebo elektronicky s využitím webové aplikace. Prostřednictvím internetu lze zapojit schvalovatele bez přístupu k EIS MAGION. Výsledky procesů jsou evidovány přímo v EIS MAGION. Řešení splňuje zákonné podmínky pro nakládání s finančními zdroji v příspěvkových organizacích tzv. finanční kontrolu.
Read More

Přednosti SSL Magion

Rychlé a spolehlivé zpracování rozsáhlého množství dat. Vlastní nebo externí uložiště dokumentů. Správa dle spisových plánů až stovek spisových uzlů. Možnost práce s čárovými kódy. Automatizace činností s dokumenty. Možnost napojení na externí informační systémy. Velmi jemné členění přístupových práv z různých pohledů.
Read More

Provázanost systému

Celý systém je řešen modulárně a jeho jednotlivé součásti (Podací deník, Obecný spisový uzel, Elektronická podatelna, Výpravna, Spisovna) jsou vzájemně propojeny. Systém je současně plně integrován s Ekonomickým informačním systémem a Personálním a mzdovým systémem MAGION.
Read More

Doručená a vlastní pošta

SSL poskytuje nástroje pro zpracování doručené a vlastní pošty. Systém zajišťuje jednoduchou orientaci v dokumentech, snadné vyhledávání a odesílání poštou nebo elektronicky. Funkce pro digitalizaci dokumentů a jejich uložení v dokumentovém uložišti, možnost opatření vlastních dokumentů elektronickými podpisy a doplnění elektronické značky a časového razítka na dokumenty.
Read More