logo

Přednosti PaMS Magion

Rychlé a spolehlivé zpracování rozsáhlého množství dat. Distribuované zpracování pro menší organizační jednotky společnosti. Možnost zpracování pro více samostatných účetních jednotek. Tiskové sestavy a výkazy s možností uživatelské definice. Možnost napojení na externí systémy. Velmi jemné členění přístupových práv z různých pohledů. Dokumentové uložiště. Dle legislativy České a Slovenské republiky, multijazyčný
Read More

Elektronická komunikace

PaMS MAGION nabízí možnost elektronické komunikace s portálem veřejné správy, zdravotními pojišťovnami, penzijními fondy a bankovními institucemi. Systém je přímo napojen na Insolvenční rejstřík.
Read More

Provázanost systému

Plná funkcionalita pro personální administrativu, strategii a plánování lidských zdrojů. Zadávání a výpočet mezd včetně zaúčtování. Plná integrace s Ekonomickým informačním systémem, Systémem spisové služby a Manažerským informačním systémem MAGION.
Read More

Napojení na insolvenční rejstřík

MAGION dokončil řešení problematiky on-line napojení na insolvenční rejstřík vedený na webu justice.cz pro oblast EIS Magion a PaMS Magion. Řešení je plně integrováno v rámci IS Magion. Funkcionalita je v plném rozsahu připravena na implementaci u zákazníků.
Read More

Setkání s uživateli v hotelu Horal

Ve dnech 23. a 24. října 2014 se uskutečnilo tradiční setkání s uživateli v prostorách hotelu Horal ve Velkých Karlovicích. Uživatelé byli seznámeni s novými funkcionalitami v oblasti EIS Magion a PaMS Magion včetně výhledu řešení pro rok 2015. V rámci diskuse byly probírány legislativní změny vyplývající z programu vlády ČR v oblasti Rekonstrukce státu.
Read More

2013

Přechod na technologii ASP.NET.
Read More