logo

ČLENĚNÍ REPORTŮ

27.11.2014

Základní skupiny reportů jsou připraveny pro oblast ekonomiky, majetku, mezd a personalistiky. Reporty obsahují tabulkové a grafické zobrazení analyzovaných dat a lze je uživatelsky modifikovat. Pohledy na data lze měnit v rámci hierarchického nebo horizontálního členění. Míry a dimenze se definují v rámci EIS MAGION a PaMS MAGION (střediska, zakázky, struktura nákladů a výnosů, členění majetku, odpisové skupiny, věková struktura, mzdová kategorie apod.).