logo

1995

Založena dceřiná společnosti Magion-Tábor s.r.o.
Read More

1990

Založena společnosti Magion s.r.o.
Read More

Přednosti EIS Magion

Rychlé a spolehlivé zpracování rozsáhlého množství dat. Možnost vedení účetnictví pro stovky organizačních jednotek organizace odděleně nebo pro více samostatných účetních jednotek. Plná podpora evidence všech druhů majetku s vazbou na ostatní části systému. Uživatelská tvorba výstupů, exportů a sestav. Workflow odpovídající zákonu o finanční kontrole. Velmi jemné členění přístupových práv z různých pohledů i na úrov
Read More

Provázanost systému

Pro práci s doklady je k dispozici široká škála funkcionalit. V rámci EIS MAGION jsou zajištěny vzájemné vazby jednotlivých dokladových evidencí a propojení na Personální a mzdový systém, Systém spisové služby a Manažerský informační systém. Finanční a nákladové rozpočetnictví v plném rozsahu zajišťuje plánování a následnou kontrolu čerpání finančních prostředků v rámci organizačních jednotek, zakázek nebo projektů.
Read More

Elektronická komunikace

EIS MAGION umožňuje on-line napojení na veřejné rejstříky (Insolvenční rejstřík, Rejstřík ekonomických subjektů, Registr plátců DPH), elektronickou komunikaci s bankovními institucemi a orgány finanční správy, denní aktualizaci kurzovního lístku ČNB nebo ověření obchodních partnerů prostřednictvím služby VIES.
Read More

PŘEDNOSTI MIS MAGION

Podrobná možnost filtrování dat dle dimenzí. Tabulkové i grafické zobrazení. Možnost lokální práce bez nutnosti napojení na analytický server. Možnost uživatelských úprav reportů nebo tvorba vlastních reportů. Nástroje pro pravidelnou aktualizaci dat. Tvorba datových kostek za organizační jednotky nebo za organizaci jako celek.
Read More