logo

2007

Vstup na slovenský trh.
Read More

2003

Převzetí společnosti SOWA s.r.o.
Read More

2001

Transformace společnosti na MAGION system, a.s.
Read More

PŘEDNOSTI Mobilních aplikací

Data jsou uchovávána a zálohována na serveru. Možnost spuštění na libovolném zařízení. Využití široké škály webových prohlížečů. Uživatelsky přívětivé prostředí.
Read More

Webové aplikace

Webové aplikace v rámci IS MAGION umožňují zobrazení dat ve formě webových sestav a řízení procesů kontroly obsahové správnosti dokladů. Sestavy jsou primárně určeny pro uživatele, kteří nemají přístup do EIS MAGION a PaMS MAGION. Aplikace pro elektronické schvalování dokladů umožňuje zastřešit celý proces kontroly v rámci organizace.
Read More

Webové služby

Webové služby slouží pro předávání a prezentaci dat z aplikací IS MAGION do jiných aplikací uživatele. Typicky se jedná o čtení nebo zápis dat z jedné aplikace do jiné. Webové služby tedy tvoří univerzální rozhraní mezi zdrojem dat a uživatelem.
Read More