logo

Tvorbu výkazu příjmů a výdajů

15.01.2018

Implementace nové úlohy pro tvorbu výkazu příjmů a výdajů podle zákona č. 25 v prostředí VŠ.