logo

Setkání s uživateli v hotelu Horal

01.12.2014

Ve dnech 23. a 24. října 2014 se uskutečnilo tradiční setkání s uživateli v prostorách hotelu Horal ve Velkých Karlovicích. Uživatelé byli seznámeni s novými funkcionalitami v oblasti EIS Magion a PaMS Magion včetně výhledu řešení pro rok 2015. V rámci diskuse byly probírány legislativní změny vyplývající z programu vlády ČR v oblasti Rekonstrukce státu.