logo

Tag

personalistika

Přednosti EIS Magion

Rychlé a spolehlivé zpracování rozsáhlého množství dat. Možnost vedení účetnictví pro stovky organizačních jednotek organizace odděleně nebo pro více samostatných účetních jednotek. Plná podpora evidence všech druhů majetku s vazbou na ostatní části systému. Uživatelská tvorba výstupů, exportů a sestav. Workflow odpovídající zákonu o finanční kontrole. Velmi jemné členění přístupových práv z různých pohledů i na úrov
Read More