logo

Schvalování dokladů

01.12.2014

Schvalování dokladů probíhá prostřednictvím papírové průvodky nebo elektronicky s využitím webové aplikace. Prostřednictvím internetu lze zapojit schvalovatele bez přístupu k EIS MAGION. Výsledky procesů jsou evidovány přímo v EIS MAGION. Řešení splňuje zákonné podmínky pro nakládání s finančními zdroji v příspěvkových organizacích tzv. finanční kontrolu.