logo

Registr smluv

18.07.2016

Bylo dokončeno rozšíření úlohy Smlouvy v IS Magion podle podmínek Registru smluv a doplněny funkcionality pro tvorbu XML souboru určeného ke zveřejnění v ISRS. Úloha umožňuje propojení se spisovou službou prostřednictvím webových služeb.