logo

Provázanost systému

27.11.2014

Pro práci s doklady je k dispozici široká škála funkcionalit. V rámci EIS MAGION jsou zajištěny vzájemné vazby jednotlivých dokladových evidencí a propojení na Personální a mzdový systém, Systém spisové služby a Manažerský informační systém. Finanční a nákladové rozpočetnictví v plném rozsahu zajišťuje plánování a následnou kontrolu čerpání finančních prostředků v rámci organizačních jednotek, zakázek nebo projektů.