logo

Provázanost systému

01.12.2014

Celý systém je řešen modulárně a jeho jednotlivé součásti (Podací deník, Obecný spisový uzel, Elektronická podatelna, Výpravna, Spisovna) jsou vzájemně propojeny. Systém je současně plně integrován s Ekonomickým informačním systémem a Personálním a mzdovým systémem MAGION.