logo

Provázanost systému

01.12.2014

Plná funkcionalita pro personální administrativu, strategii a plánování lidských zdrojů. Zadávání a výpočet mezd včetně zaúčtování. Plná integrace s Ekonomickým informačním systémem, Systémem spisové služby a Manažerským informačním systémem MAGION.