logo

Propojení na EIS Magion

01.12.2014

Kompletní podpora nastavení schvalovacích procesů a průběhu schvalování přímo v EIS MAGION. Propojení na jednotlivé úlohy systému a používané typy dokladů. Všechny parametry jsou nastavovány uživatelsky (typy procesů, účastníci procesů, druhy dokladů, zakázky, projekty).