logo

Přednosti SSL Magion

01.12.2014

Rychlé a spolehlivé zpracování rozsáhlého množství dat. Vlastní nebo externí uložiště dokumentů. Správa dle spisových plánů až stovek spisových uzlů. Možnost práce s čárovými kódy. Automatizace činností s dokumenty. Možnost napojení na externí informační systémy. Velmi jemné členění přístupových práv z různých pohledů.