logo

Předání kontrolního hlášení

27.02.2016

Všichni zákazníci, využívající IS Magion, předali elektronicky v řádném termínu Kontrolní hlášení DPH bez připomínek ze strany Finanční správy.