logo

Nové funkcionality v EIS Magion

24.03.2015

Kontroly nespolehlivých plátců DPH prostřednictvím webové služby byly rozšířeny pro úlohu Pokladna a pro úlohu Objednávky. EIS Magion také obsahuje zcela novou funkcionalitu pro hromadné zaúčtování a hromadnou kontrolu účtování vybrané množiny dokladů. Funkcionalitu je možno implementovat v úloze Pohledávky a v úloze Závazky.