logo

SETKÁNÍ S UŽIVATELI VE VELKÝCH KARLOVICÍCH

Tradiční setkání uživatelů z řad VŠ ve Velkých Karlovicích. Uživatelům byly prezentovány nové úlohy v rámci osobního portálu zaměstnance (přehled objednávek, přehled smluv, schvalování pracovního volna), změny v rámci procesů schvalování a finanční kontroly, návrh řešení elektronického schvalování zařazovacích protokolů majetku, návrh řešení nastavení a správy uživatelských práv).
Read More

Webová aplikace Osobní portál zaměstnance na Ústavu chemických procesů AV ČR v Praze

Spuštění ostrého provozu webové aplikace Osobní portál zaměstnance na Ústavu chemických procesů AV ČR v Praze. Součástí osobního portálu jsou personální a mzdové údaje zaměstnance včetně výplatní pásky, přehled dokumentů spisové služby, přehled majetku zaměstnance.
Read More

Webová aplikace cestovních příkazů na Ústavu chemických procesů AV ČR v Praze.

Spuštění ostrého provozu webové aplikace cestovních příkazů a jejich elektronického schvalování na Ústavu chemických procesů AV ČR v Praze.
Read More

Elektronické schvalování dokladů na Ústavu chemických procesů AV ČR v Praze

Spuštění ostrého provozu elektronického schvalování dokladů v rámci finanční kontroly na Ústavu chemických procesů AV ČR v Praze.
Read More

IS Magion na Ústavu chemických procesů AV ČR v Praze

Spuštění ostrého provozu IS Magion na Ústavu chemických procesů AV ČR v Praze v rozsahu Ekonomika, PAMS, Spisová služba.
Read More

SETKÁNÍ S UŽIVATELI VE VELKÝCH KARLOVICÍCH

Setkání uživatelů EIS Magion v hotelu Horal ve Velkých Karlovicích. Setkání bylo zaměřeno na prezentaci nových funkcionalit v ekonomické a personálně mzdové oblasti.
Read More