logo

17.12.2014

MIS MAGION umožňuje zobrazení dat z informačního systému MAGION a jejich analýzu pro potřeby strategického rozhodování a plánování. Pro analýzu a vizualizaci jsou využity prostředky MS Excel nebo nástroje analytického serveru. Hierarchické členění dat umožňuje využití metod drill-down a drill-up.