logo

17.12.2014

EIS MAGION nabízí komplexní zpracování ekonomických dokladů včetně jejich účtování. Celý systém je řešen modulárně a jeho jednotlivé součásti (dokladová evidence, účetnictví, výkaznictví, rozpočetnictví) jsou vzájemně propojeny. Uživatelská nastavení umožňují přizpůsobit celý systém individuálním požadavkům.