logo

Webové služby

01.12.2014

Webové služby slouží pro předávání a prezentaci dat z aplikací IS MAGION do jiných aplikací uživatele. Typicky se jedná o čtení nebo zápis dat z jedné aplikace do jiné. Webové služby tedy tvoří univerzální rozhraní mezi zdrojem dat a uživatelem.