logo

Přednosti PaMS Magion

01.12.2014

Rychlé a spolehlivé zpracování rozsáhlého množství dat. Distribuované zpracování pro menší organizační jednotky společnosti. Možnost zpracování pro více samostatných účetních jednotek. Tiskové sestavy a výkazy s možností uživatelské definice. Možnost napojení na externí systémy. Velmi jemné členění přístupových práv z různých pohledů. Dokumentové uložiště. Dle legislativy České a Slovenské republiky, multijazyčný