logo

Novinky

12.06.2015
V pátek 12. června proběhla v budově AV ČR v Praze prezentace Informačního systému Magion. Prezentace byla zaměřena na základní seznámení uživatelů se systémem a jeho funkcionalitami v oblasti personalistiky, mezd, účetnictví, výkaznictví, spisové služby a manažerského informačního systému.
24.03.2015
Kontroly nespolehlivých plátců DPH prostřednictvím webové služby byly rozšířeny pro úlohu Pokladna a pro úlohu Objednávky. EIS Magion také obsahuje zcela novou funkcionalitu pro hromadné zaúčtování a hromadnou kontrolu účtování vybrané množiny dokladů. Funkcionalitu je možno implementovat v úloze Pohledávky a v úloze Závazky.
28.01.2015
Připravili jsme pro Vás nové webové stránky naší společnosti. Použitá technologie umožňuje jejich optimální zobrazení na všech zařízeních včetně mobilních. Věříme, že grafická podoba bude pro Vás přehledná a uživatelsky přívětivá.
01.12.2014
MAGION dokončil řešení problematiky on-line napojení na insolvenční rejstřík vedený na webu justice.cz pro oblast EIS Magion a PaMS Magion. Řešení je plně integrováno v rámci IS Magion. Funkcionalita je v plném rozsahu připravena na implementaci u zákazníků.
01.12.2014
Ve dnech 23. a 24. října 2014 se uskutečnilo tradiční setkání s uživateli v prostorách hotelu Horal ve Velkých Karlovicích. Uživatelé byli seznámeni s novými funkcionalitami v oblasti EIS Magion a PaMS Magion včetně výhledu řešení pro rok 2015. V rámci diskuse byly probírány legislativní změny vyplývající z programu vlády ČR v oblasti Rekonstrukce státu.