logo

Tvorbu výkazu příjmů a výdajů

Implementace nové úlohy pro tvorbu výkazu příjmů a výdajů podle zákona č. 25 v prostředí VŠ.
Read More

Registr smluv

Bylo dokončeno rozšíření úlohy Smlouvy v IS Magion podle podmínek Registru smluv a doplněny funkcionality pro tvorbu XML souboru určeného ke zveřejnění v ISRS. Úloha umožňuje propojení se spisovou službou prostřednictvím webových služeb.
Read More

Osobitný režim v podmínkách SK

IS Magion byl rozšířen o možnost zpracování dokladů vystavených v „osobitnom režime“ dle legislativy SR. Jedná se o možnost odpočtu DPH z přijatých faktur až po jejich úhradě.
Read More

Předání kontrolního hlášení

Všichni zákazníci, využívající IS Magion, předali elektronicky v řádném termínu Kontrolní hlášení DPH bez připomínek ze strany Finanční správy.
Read More

Rozšířen o novou úlohu Kontrolní hlášení DPH

S účinností od 1. 1. 2016 vzniká pro plátce DPH povinnost podávat Kontrolní hlášení DPH. IS Magion byl rozšířen o novou úlohu Kontrolní hlášení DPH, která umožní vytvoření potřebného XML souboru a obsahuje uživatelskou podporu pro práci s doklady obsaženými v Kontrolním hlášení DPH. XML soubor byl otestován na webových stránkách Finanční správy.
Read More

Setkání s uživateli ve Velkých Karlovicích

Setkání s uživateli z řad VŠ proběhlo opět ve Velkých Karlovicích. Uživatelům v ekonomické sekci byly prezentovány nové funkční možnosti v EIS Magion se zaměřením na Kontrolní hlášení DPH. V sekci mzdové byl mimo jiné představen nový Personální portál na webu.
Read More